„Всеки следобед с Криси“ 19.10.2016, част 2 – д-р Ана Пейкова„Всеки следобед с Криси“ 19.10.2016, част 2 – д-р Ана Пейкова