Национална здравноосигурителна каса

Кабинета по дерматология в Дерма ЕЛИТ вече работи със НЗОК.