Нов Хибриден филър с двоен ефект, комбиниращ хиалуронова киселина (ХК) с калциев хидроксиапатит (CaHA)

С възрастта може да се наблюдава загуба на обем и промяна в структурата на кожата на лицето.

На този етап, повечето филъри, които съдържат само една съставка не могат самостоятелно да осигурят комбинираните ползи от лифтинга с ХК* и продължителното стимулиране на синтеза на колаген, благодарение на СаНа.

HArmonyCa може да подобри структурата на вашата кожа, предоставяйки ви потенциалните ползи от създаване на:
– Обем за незабавен лифтинг ефект от ХК7
– Постепенно и продължително лифтиране, благодарение на CaHA, който стимулира синтезата на колаген в кожата

HArmonyCaTM осигурява високо удовлетворение на пациентите. 91.6% от пациентите споделят за подобрение във външния вид в зоните на лицето, които са третирани с HArmony

Повечето пациенти са доволни и са готови да повторят подобна процедура до 19 месеца след инжектирането на HArmonyCa

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА

Процедурата с HArmonyCaTM може да е придружена с лек дискомфорт

При поява на нодули, трябва да масажирате третираната зона. Инжектираният материал може да се усеща за дълъг период след терапията. Често срещани странични ефекти включват еритема, оток, болка, чувствителност и сърбеж. Реакциите на мястото на терапия обикновено отзвучават в рамките на 24-48 часа, а отоците – в рамките на седмица. Повече информация за странични ефекти, противопоказания, предупреждения и предпазни мерки може да получите от вашият здравен специалист по време на вашата консултация

ИЗТЕГЛЕТЕ PDF!

CaHA, калциев хидроксиапатит; ХК, хиалуронова киселина.
* Резултати, получени от животински модел, сравняващ филъри.7
† С CaHA формирането на колаген може да продължи до 12 месеца.6
‡ Клиничните ефекти от CaHA може да продължат 1–3 години.6
§ Постмаркетингово клинично проследяване на безопасността и
представянето на HArmonyCaTM (брой пациенти=162).9
⁋ Оценка на представянето с помощта на въпросника за
удовлетвореност на потребителите по скалата на Ликерт с 5
точки. Представените данни са от последващо проследяване на
удовлетвореността (брой пациенти=45).9
# Оценка на представянето с помощта на Global Aesthetic
Скала за подобрение. Представените данни са от изследване на
представянето (брой пациенти=48).9

Референции
1. Allergan Aesthetics. HArmonyCaTM Lidocaine IFU.
73959EU10.
2. Kahn DM, Shaw RB. Facial Plast Surg. 2010;26:350–355.
3. Swift A, et al. Aesthet Surg J. 2020;sjaa339.
4. Coleman SR, Grover R. Aesthet Surg J. 2006;26:S4-S9.
5. Sanchez-Carpintero I, et al. Actas Dermosifiliogr.
2010;101:381–393.
6. Gonzaga da Cunha M, et al. Surg Cosmet
Dermatol. 2020;12:109–17.
7. Hee C, et al. Dermatol Surg. 2015;41:S373–381.
8. Zerbinati N, Calligaro A. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2018;11:29–35.
9. Allergan Aesthetics. Data on File. INT-HAR-2150007. HArmonyCaTM Lidocaine.
Clinical study report. Apr 2021.